Ontdek het IBEFs-model

Het IBEFs-model is een bundel competenties die organisaties verwachten terug te vinden in evaluaties. Op basis van die competenties werden verschillende facetten van hoe de mens in elkaar zit (gedrag, overtuigingen, leervermogen, enz.) gemeten, zodat complexe fenomenen op het werk, zoals invloed en besluitvorming, tastbaar worden gemaakt.

Ontdek het IBEFs-model

Het IBEFs-model is een bundel competenties die organisaties verwachten terug te vinden in evaluaties. Op basis van die competenties werden verschillende facetten van hoe de mens in elkaar zit (gedrag, overtuigingen, leervermogen, enz.) gemeten, zodat complexe fenomenen op het werk, zoals invloed en besluitvorming, tastbaar worden gemaakt.

40 competenties | 5 dimensies

Het IBEFs-model is het resultaat van een praktijkonderzoek bij HR-professionals uit verschillende sectoren en bundelt de meest essentiële en geëvalueerde competenties in organisaties. Dit praktijkonderzoek werd uitgevoerd met een toekomstgerichte insteek, gebaseerd op studies zoals die van het World Economic Forum over de competenties van de 21e eeuw. Dit model is dus praktisch én proactief.

40 competenties | 5 dimensies

Het IBEFs-model is het resultaat van een praktijkonderzoek bij HR-professionals uit verschillende sectoren en bundelt de meest essentiële en geëvalueerde competenties in organisaties. Dit praktijkonderzoek werd uitgevoerd met een toekomstgerichte insteek, gebaseerd op studies zoals die van het World Economic Forum over de competenties van de 21e eeuw. Dit model is dus praktisch én proactief.

Invloed

De dimensie Invloed brengt de vaardigheden samen die te maken hebben met het aanknopen en opbouwen van een relatie met de ander met als doel een gevoel van samenhorigheid te creëren, te motiveren of samen te werken. Invloed omvat ook een sterk inzicht in de uitdagingen en emotionele factoren die een situatie met zich meebrengt en het vermogen om daar geschikt op te reageren.

Voorbeelden van soft skills : emotionele intelligentie, leadership.

Invloed

De dimensie Invloed brengt de vaardigheden samen die te maken hebben met het aanknopen en opbouwen van een relatie met de ander met als doel een gevoel van samenhorigheid te creëren, te motiveren of samen te werken. Invloed omvat ook een sterk inzicht in de uitdagingen en emotionele factoren die een situatie met zich meebrengt en het vermogen om daar geschikt op te reageren.

Voorbeelden van soft skills : emotionele intelligentie, leadership.


Beslissing

De dimensie Beslissing bundelt de vaardigheden om op verschillende abstractieniveaus en voor verschillende complexe uitdagingen oplossingen voor te stellen, te evalueren en samen te vatten.

Voorbeeld van soft skills : omgaan met complexiteit.

Beslissing

De dimensie Beslissing bundelt de vaardigheden om op verschillende abstractieniveaus en voor verschillende complexe uitdagingen oplossingen voor te stellen, te evalueren en samen te vatten.

Voorbeeld van soft skills : omgaan met complexiteit.

Doeltreffendheid

De dimensie Doeltreffendheid bundelt de vaardigheden en motivatie die nodig zijn om doelstellingen te bereiken en op organisationeel vlak efficiënt te werken, door middel van aangepaste methodes en tools voor de specifieke activiteit.

Voorbeelden van soft skills : probleemoplossing, leerstrategie.

Doeltreffendheid

De dimensie Doeltreffendheid bundelt de vaardigheden en motivatie die nodig zijn om doelstellingen te bereiken en op organisationeel vlak efficiënt te werken, door middel van aangepaste methodes en tools voor de specifieke activiteit.

Voorbeelden van soft skills : probleemoplossing, leerstrategie.

Flexibiliteit

De dimensie Flexibiliteit groepeert de vaardigheden en het vermogen om zich aan een snel veranderende omgeving aan te passen en om te gaan met werksituaties waarbij een zekere onzekerheid heerst.

Voorbeelden van soft skills : techno learning, leervermogen.

Flexibiliteit

De dimensie Flexibiliteit groepeert de vaardigheden en het vermogen om zich aan een snel veranderende omgeving aan te passen en om te gaan met werksituaties waarbij een zekere onzekerheid heerst.

Voorbeelden van soft skills : techno learning, leervermogen.

Samenwerking

De dimensie Samenwerking bundelt relationele en sociale vaardigheden die teamwork en de noodzakelijke interpersoonlijke banden stimuleren om te kunnen samenwerken en/of doeltreffend teams te kunnen aansturen.

Voorbeelden van soft skills : empathie, verantwoordingsplicht.

Samenwerking

De dimensie Samenwerking bundelt relationele en sociale vaardigheden die teamwork en de noodzakelijke interpersoonlijke banden stimuleren om te kunnen samenwerken en/of doeltreffend teams te kunnen aansturen.

Voorbeelden van soft skills : empathie, verantwoordingsplicht.

Verdiensten

IBEFs

Faq

Pijlers

Contact

Waarden

Mijn account

PerformanSe, expert in talentbeoordeling, is een redacteur van psychometrische tests die zijn klanten ondersteunt bij al hun HR-problemen: werving, ontwikkeling van vaardigheden, loopbaanbeheer, collectieve prestaties.

Faq

Mijn account

Contact

"

PerformanSe, expert in talentbeoordeling, is een redacteur van psychometrische tests die zijn klanten ondersteunt bij al hun HR-problemen: werving, ontwikkeling van vaardigheden, loopbaanbeheer, collectieve prestaties.